การใช้งาน Office 365 for Education ครั้งแรก

การใช้งาน Office 365 for Education ครั้งแรก สำหรับการใช้งาน ovecmail อ่านได้ที่นี่ (pdf)