ปรับปรุงระบบและสำรองข้อมูล

11-13 มีนาคม 2560 จะทำการปรับปรุงระบบและสำรองข้อมูล อาจทำให้มีปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในบางเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก