หยุดการให้บริการอินเทอร์เน็ต

18 มีนาคม 2561 17.00-22.00 น. หยุดการให้บริการอินเทอร์เน็ต