เปลี่ยนรหัสผ่าน Google

1.เลือกบัญชี Google

2.จัดการบัญชี Google

3.คลิกข้อมูลส่วนบุคคล

4.คลิกรหัสผ่าน

5.ป้อนรหัสผ่านเดิม

6.ถัดไป

7.ป้อนรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่

8.เปลี่ยนรหัสผ่าน