เปลี่ยน Battery ups

เปลี่ยน Battery ups เครื่องหมายเลข 2-3 สิงหาคม 2559