เปลี่ยน Network switches

2016-11-29 เปลี่ยน Network switches (SF200-24) ที่อาคาร 3

2016-11-29 เปลี่ยน Network switches (SF200-24) ที่อาคาร 2

2016-11-29 เปลี่ยน Network switches (SF200-24) ที่อาคาร 1 ด้านช่างยนต์