ใบสมัครขอชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

ใบสมัครขอชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

ใบสมัคร/ลืมรหัสผ่านรายบุคคลดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสมัคร
สำหรับผู้จัดอบรม/กิจกรรมดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสมัคร

ใบสมัครขอใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ MAC Address

ประเภทอุปกรณ์ เช่น
Smart TV
IPTV, Linux Box, Android Box
IP Camera
Smart Devices
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสมัคร

ครู บุคลากร นักเรียน-นักศึกษา
*ไม่ต้องสมัครขอใช้งาน
**ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเหมือนกับระบบบริหารจัดการงาน (RMS)

นักเรียน-นักศึกษาชื่อผู้ใช้ : รหัสประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา
รหัสผ่าน : ค่าเริ่มต้น คือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540