การเชื่อมต่อ @PLTCs-WiFi สำหรับ Android วิธีที่ 2

การใช้งานเครือข่…

การเชื่อมต่อ @PLTCs-WiFi สำหรับ Android

การใช้งานเครือข่…

การเชื่อมต่อ @PLTCs-WiFi สำหรับ IOS

การใช้งานเครือข่…

ใบสมัครขอชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

ใบสมัครขอชื่อผู้…

การสมัครใช้บริการ Google Apps

การสมัครใช้งานสำ…

เปลี่ยนรหัสผ่าน Google

1.เลือกบัญชี Goo…

ลงชื่อเข้าใช้งาน Google

1.เข้าสู่ Google…

การเข้าใช้งาน Google Apps

G Suite for Educ…

Login Page

13-14 มิถุนายน 2…

การแก้ไขรหัสผ่านของนักเรียน-นักศึกษาโดยครูที่ปรึกษา

1. เข้าสู่ระบบ R…