การสร้างประเภทคำถาม

การสร้างประเภทคำ…

การสร้างแบบทดสอบ ในรูปแบบ GIFT format

การสร้างแบบทดสอบ…

การสร้างแบบทดสอบ ในรูปแบบ Aiken format

การสร้างแบบทดสอบ…

การเพิ่มผู้เรียนในรายวิชาด้วย Enrolment key

การเพิ่มผู้เรียน…

การใช้งาน e-Learning ครั้งแรก

การใช้งาน PLTC e…

การเชื่อมต่อ @PLTCs-WiFi สำหรับ Android วิธีที่ 2

การใช้งานเครือข่…

การเชื่อมต่อ @PLTCs-WiFi สำหรับ Android

การใช้งานเครือข่…

การเชื่อมต่อ @PLTCs-WiFi สำหรับ IOS

การใช้งานเครือข่…

ใบสมัครขอชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

ใบสมัครขอชื่อผู้…

การสมัครใช้บริการ Google Apps

การสมัครใช้งานสำ…