การตรวจสอบและการลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

การตรวจสอบและการ…

การลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

การลงชื่อปฏิบัติ…

การประเมินครูผู้สอนด้วยระบบ RMS

การประเมินครูผู้…

การแก้ไขรหัสผ่านของนักเรียน-นักศึกษาโดยครูที่ปรึกษา

1. เข้าสู่ระบบ R…

ลืมรหัสผ่าน/การเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบ RMS

ชื่อผู้ใช้อินเทอ…

การตั้งค่าการแจ้งเตือนจาก ระบบ RMS ไปยัง LINE Notify

การตั้งค่าการแจ้…

การใส่ Token สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษา โดยครูที่ปรึกษา

การใส่ Token สำห…

การตรวจสอบคะแนนโดยนักเรียน-นักศึกษา

การเชื่อมต่อระบบ RMS กับ ระบบ ศธ.02 ออนไลน์

* ตามที่งานวัดผล…

การถ่ายโอนข้อมูลตารางสอนและการเช็คชื่อสำหรับครูผู้สอน

การถ่ายโอนข้อมูล…