การตั้งเวลาด้วย Time Server

ไฟล์ตั้งค่าเวลาสำหรับ Windows ให้ Sync กับ Time Server ของวิทยาลัยฯ Download ไฟล์ pltc-time-windows.reg (คลิกขวา เลือก Save As) คลิกขวาบนไฟล์เลือก Merge

การเปลี่ยน IP

การปรับเปลี่ยน IP 16-20 มกราคม 2560 เปลี่ยน IP Address 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 เปลี่ยน IP คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและทดสอบการใช้งาน 1 มีนาคม 2560 ยกเลิก IP Address ชุดเก่า

เปลี่ยน Network switches

2016-11-29 เปลี่ยน Network switches (SF200-24) ที่อาคาร 3 2016-11-29 เปลี่ยน Network switches (SF200-24) ที่อาคาร 2 2016-11-29 เปลี่ยน Network switches (SF200-24) ที่อาคาร 1 ด้านช่างยนต์  

บันทึกรหัสผ่านด้วย Firefox Browser ใน Smartphone

การลงชื่อเข้าใช้งาน Internet และบันทึกรหัสผ่านสำหรับการใช้งาน Internet ของวิทยาลัยฯ ด้วย Firefox Browser ใน Smartphone เปิด Firefox Browser เข้า www.pltc.ac.th Login to PLTC Hotspot (มุมบนขวา) หากมีข้อความ “การเชื่อมต่อนี้ไม่น่าเชื่อถือ” ให้เลือก “ฉันเข้าใจถึงความเสี่ยง” เพิ่มข้อยกเว้นอย่างถาวร ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หากมีข้อความ “Security Warning” ให้เลือก… Read more »