ลงชื่อเข้าใช้งาน Google

1.เข้าสู่ Google และป้อนชื่อผู้ใช้ ที่ลงท้ายด้วย @pltc.ac.th

2.ป้อนรหัสผ่าน

3.หากเป็นการใช้งานครั้งแรก ให้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

4.สามารถเลือก อัปเดต หากต้องการป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลสำรอง เพื่อใช้ในการกู้คืนรหัสผ่าน และเลือก ยืนยัน

5.เข้าสู่การใช้งาน Google Apps