แก้ปัญหา php7

20 มีนาคม 2560

  • ปรับปรุงการแสดงผลของ Website www, elec ให้ใช้งานได้บน php7
    • ปัญหา Social Icon ที่ www.pltc.ac.th
    • ปัญหา Event gallery ที่ elec.pltc.ac.th
  • เพิ่ม Captcha ในการแสดงผลการเรียน