การแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลด้วย Google Site แต่ผู้อื่นดูไม่ได้

การแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลด้วย Google Site แต่ผู้อื่นดูไม่ได้

หัวข้อการเรียนรู้

  1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของ Google กันก่อน
  2. ตั้งค่าการเผยแพร่เว็บไซต์ขณะทำการเผยแพร่
  3. ตั้งค่าการเผยแพร่เว็บไซต์หลังการเผยแพร่
  4. การตั้งค่าการเผยแพร่ข้อมูลของ Google Drive
  5. การตั้งค่าการเผยแพร่ปฏิทิน

อ่านเนื้อหาได้ที่นี่