การตรวจสอบระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน-นักศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา

การตรวจสอบระบบติ…

ระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนนักศึกษา

ระบบติดตามอุณหภู…

Link Down 25-26 มิถุนายน 2564

25 มิถุนายน 2564…

การตรวจสอบและการลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

การตรวจสอบและการ…

การลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

การลงชื่อปฏิบัติ…

การประเมินครูผู้สอนด้วยระบบ RMS

การประเมินครูผู้…

Link Down 3-5 มีนาคม 2564

3 มีนาคม 2564 เว…

การสร้างแบบทดสอบสำหรับหน่วยการเรียนรู้

การสร้างแบบทดสอบ…

การนำเข้าแบบทดสอบ

การนำเข้าแบบทดสอ…

การสร้างประเภทคำถาม

การสร้างประเภทคำ…