การตั้งเวลาด้วย Time Server

ไฟล์ตั้งค่าเวลาส…

ปรับปรุงระบบและสำรองข้อมูล

11-13 มีนาคม 256…

Upgrade และ Backup Configuration

2017-03-10 Upgra…

การเปลี่ยน IP

การปรับเปลี่ยน I…

Upgrade บอร์ดอาชีวะเกมส์

2017-02-14 Upgra…

Upgrade AP Firmware

2016-12-16 Upgra…

เปลี่ยน Network switches

2016-11-29 เปลี่…

การตั้งค่า Internet Time

ผู้ที่เครือข่ายค…

เปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน

เปลี่ยนพัดลมระบา…

เปลี่ยน Battery ups

เปลี่ยน Battery …