การเปลี่ยน IP

การปรับเปลี่ยน I…

Upgrade บอร์ดอาชีวะเกมส์

2017-02-14 Upgra…

Upgrade AP Firmware

2016-12-16 Upgra…

เปลี่ยน Network switches

2016-11-29 เปลี่…

เปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน

เปลี่ยนพัดลมระบา…

เปลี่ยน Battery ups

เปลี่ยน Battery …