การเข้าใช้ระบบบริหารจัดการงาน (RMS) และ QR Code

การเข้าใช้ระบบบร…

การลงทะเบียนใช้งาน Autodesk for Education

การลงทะเบียนใช้ง…

Link Down 6 มีนาคม 2566

6 มีนาคม 2566 ตั…

ลงชื่อเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi

ลงชื่อเข้าใช้เคร…

แจ้งปรับเปลี่ยนชื่อ WiFi (SSID)

การเชื่อมต่อ PLTC-Net+ สำหรับ Android

PLTC-Net+ เป็นกา…

การเชื่อมต่อ PLTC-Net+ สำหรับ IOS

PLTC-Net+ เป็นกา…

การลบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

สำหรับ IOS สำหรั…

Link Down 24 ธันวาคม 2565

24 ธันวาคม 2565 …

Link Down 20-21 ธันวาคม 2565

20 ธันวาคม 2565 …