การลงทะเบียนใช้งาน Autodesk for Education

การลงทะเบียนใช้ง…

ลงชื่อเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi

ลงชื่อเข้าใช้เคร…

แจ้งปรับเปลี่ยนชื่อ WiFi (SSID)

การเชื่อมต่อ PLTC-Net+ สำหรับ Android

PLTC-Net+ เป็นกา…

การเชื่อมต่อ PLTC-Net+ สำหรับ IOS

PLTC-Net+ เป็นกา…

การลบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

สำหรับ IOS สำหรั…

การแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลด้วย Google Site แต่ผู้อื่นดูไม่ได้

การแก้ไขปัญหาการ…

ระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนนักศึกษา

ระบบติดตามอุณหภู…

การตรวจสอบและการลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

การตรวจสอบและการ…

การลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

การลงชื่อปฏิบัติ…