การแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลด้วย Google Site แต่ผู้อื่นดูไม่ได้

การแก้ไขปัญหาการ…

ระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนนักศึกษา

ระบบติดตามอุณหภู…

การตรวจสอบและการลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

การตรวจสอบและการ…

การลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

การลงชื่อปฏิบัติ…

การใช้งาน e-Learning ครั้งแรก

การใช้งาน PLTC e…

การเข้าใช้งาน Google Apps

Google Workspace…

การลงชื่อใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เพื่อความสะดวกใน…

การเข้าร่วมเรียนออนไลน์

การเข้าร่วมเรียน…

การติดตั้ง Microsoft Teams และเข้าร่วมทีม (รายวิชา) บน Smartphone

การติดตั้ง Micro…

การใช้งาน Office 365 for Education ครั้งแรก

การใช้งาน Office…