การถ่ายโอนข้อมูลตารางสอนและการเช็คชื่อสำหรับครูผู้สอน

การถ่ายโอนข้อมูลตารางสอนและการเช็คชื่อ ข้อมูลเดิมไม่หาย ครูผู้สอนกรุณาดูให้จบ

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

Clip จากผู้พัฒนาโปรแกรม RMS จาก PLTC หรือดูจาก Youtube คลิกที่นี่

 

คำชี้แจงเพิ่มเติม