การนำเข้าแบบทดสอบ

การนำเข้าแบบทดสอบ

  1. ที่ Question bank
  2. คำถาม
  3. เลือก Category
  1. คลิกเมนูนำเข้า
  2. เลือกประเภทไฟล์
  3. เลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้า
  4. คลิกนำเข้า