การสร้างประเภทคำถาม

การสร้างประเภทคำถาม

  1. เลือกรายวิชา
  2. คลิกเมนูการกระทำ
  3. เพิ่มเติม

4. ที่ การจัดการรายวิชา > Question bank > ประเภท

  1. เลือก Parent category ที่ต้องการ เช่น Default for ………..(รายวิชา)
  2. กำหนดชื่อประเภท เช่น หน่วยที่ 1, หน่วยที่ 2, ความรู้ด้าน….
  3. เพิ่มประเภท