การเชื่อมต่อระบบ RMS กับ ระบบ ศธ.02 ออนไลน์

* ตามที่งานวัดผลแจ้งให้ครูผู้สอนส่งเวลาเรียน (แบบ 2) และคะแนน (แบบ 5) ด้วยโปรแกรม RMS นั้น ครูผู้สอนสามารถใช้ตารางสอนที่ฉันสร้างขึ้นหรือตารางสอนจากระบบ ศธ.02 ออนไลน์ แบบใดก็ได้ และครูผู้สอนต้องนำคะแนน ไปกรอกที่ ศธ.02 ออนไลน์ อีกครั้งเพื่อส่งเกรด

** หากครูผู้สอนต้องการส่งคะแนนจาก RMS ไปยัง ศธ.02 ออนไลน์ ต้องใช้ตารางสอนจากระบบ ศธ.02 ออนไลน์เท่านั้น วิธีนี้ครูผู้สอนไม่ต้องกรอกคะแนนที่ศธ.02 ออนไลน์เอง แต่ยังต้องเข้าไปส่งเกรดด้วย ศธ.02 ออนไลน์  วิธีการส่งคะแนนสามารถศึกษาได้จากวิดีโอด้านล่าง

***การส่งเกรดด้วย ศธ.02 ออนไลน์ กรุณาติดต่องานวัดผลฯ

ครูผู้สอนกรุณาดูวิดีโอให้จบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

คู่มือการใช้งาน จากผู้พัฒนาโปรแกรม RMS : ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา

  • ขั้นตอนการส่งข้อมูลคะแนนเก็บจากระบบ RMS ไปยังระบบ ศธ.02 ออนไลน์ โดยครูประจำวิชา

     

  • ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลคะแนนเก็บและข้อมูลการเช็คชื่อ “จากตารางสอนที่สร้างขึ้น” ไปยัง ” ตารางสอนที่ได้รับจากระบบ ศธ.02 ออนไลน์” (สำหรับครูที่ได้ทำการสร้างตารางสอนเอง บันทึกคะแนนเก็บและเช็คชื่อไว้ก่อนหน้า) โดยครูประจำวิชา

สามารถติดตามวิดีโอเพิ่มเติมจากผู้พัฒนาได้ที่ (Youtube Channel)