การเพิ่มผู้เรียนในรายวิชาด้วย Enrolment key

การเพิ่มผู้เรียนในรายวิชาด้วย Enrolment key

 1. เลือกรายวิชา
 2. Participants (นักเรียนและผู้สนใจ)
 3. คลิกเมนูการกระทำ
 4. Enrolment methods

5. Add method เลือก Self enrolment และทำตามขั้นตอนที่ 7

6. ที่ Self-enrolment (นักเรียน) คลิก แก้ไข

 1. ข้อแนะนำในการกำหนดค่า
  7.1. Custom instance name : “รหัสเข้าชั้นเรียน”
  7.2. Allow existing enrolments : ใช่
  7.3. Allow new enrolments : ใช่
  7.4. Enrolment key : ใส่รหัสเข้าชั้นเรียนที่ต้องการ
  7.5. Use group enrolment keys : ใช่ (หากกำหนดกลุ่มผู้เรียน)
  7.6. Default assigned role : นักเรียน
  7.7. อื่น ๆ เช่น Enrolment duration วันเริ่มต้น-หมดเขต
  7.8. Add Method / บันทึกการเปลี่ยนแปลง