ลืมรหัสผ่าน/การเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบ RMS

ชื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและระบบ RMS สำหรับนักเรียน-นักศึกษา

  • ค่าเริ่มต้นชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา
  • รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540

หากนักเรียน-นักศึกษาเปลี่ยนรหัสผ่านและลืมรหัสผ่าน

  • ติดต่องานทะเบียนหรือครูที่ปรึกษา

 


การเปลี่ยนรหัสผ่าน

1. เข้าสู่ระบบ RMS

2. เลือกที่ชื่อผู้ใช้งาน

3. เลือกแก้ไขรหัสผ่าน

4. ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ (เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น ขนาด 8 – 16 ตัวอักษร)

5. เลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน