การตรวจสอบและการลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

การตรวจสอบและการลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

*ควรใช้ Tablet หรือ Smartphone
**ก่อนการใช้งานต้องเปิด Location Services

***สำหรับครูที่เข้าใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วข้ามไปทำขั้นตอนที่ 3

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://rms.pltc.ac.th
2. ป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (ค่าเริ่มต้นคือเลขประจำตัวประชาชน)
– หากเครื่องคอมพิวเตอร์/Tablet/Smartphone เป็นของตนเอง แนะนำให้เลือกเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ
– เลือกเข้าสู่ระบบ

3. เลือกระบบบุคลากร

4. เลื่อนหาเมนูลงชื่อ และตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงาน

5. ตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงาน หากไม่ต้องการตรวรสอบ ให้ลงชื่อปฏิบัติงานขั้นตอนที่ 6
5.1 เลือกเดือน
5.2 เลือกปี
5.3 เรียกดูข้อมูล

6. เลือกเปิดระบบลงชื่อปฏิบัติงานผ่านหน้าเว็บ

7. จากหน้าจอดังรูปให้เลือกตกลง

8. เลือกตกลงเพื่ออนุญาตการเข้าถึงตำแหน่ง

9. เมื่อปรากฏหน้าจอดังรูป
*ตรวจสอบความถูกต้องระยะห่างระหว่างที่พักถึงวิทยาลัยฯ
9.1 เลือกอุณหภูมิร่างกาย
9.2 ป้อนเลขประจำตัวประชาชน
9.3 เลือกตกลง

10. หากใส่เลขประจำตัวประชาชนถูกต้อง จะปรากฏ ชื่อและเวลาเข้าปฏิบัติงาน