การลงชื่อใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เพื่อความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป การลงชื่อใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ จะใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเหมือนกับระบบบริหารจัดการงาน (RMS)

*ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการลงชื่อใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดิมจะใช้งานได้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ