การลบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

สำหรับ IOS

  1. การตั้งค่า > Wi-Fi > เลือก SSID PLTC-Net+
  2. เลือกเลิกใช้งานเครือข่ายนี้

สำหรับ Android

  1. การตั้งค่า > Wi-Fi > เลือก SSID PLTC-Net+
  2. เลือก ลืม/Forgot Network