การเชื่อมต่อ PLTC-Net+ สำหรับ Android

PLTC-Net+ เป็นการเชื่อมต่อเข้าใช้ระบบเครือข่ายแบบไร้สายอย่างปลอดภัยแบบมีการเข้ารหัสสัญญาณ ด้วยการลงชื่อเข้าใช้งานเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นอุปกรณ์จะจดจำการเชื่อมต่อและจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเครื่อง
**ข้อมูลการใช้งานจะถูกบันทึกตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

1. การตั้งค่า > Wi-Fi > เลือก SSID PLTC-Net+

2. เลือก ตั้งค่า/Advanced options

3. ตั้งค่าการใช้งานดังนี้

4. หลังจากเชื่อมต่อ PLTC-Net+ จะปรากฏดังรูป ในการใช้งานครั้งต่อไปเมื่อผู้ใช้งานอยู่บริเวณที่มีสัญญาณ PLTC-Net+ อุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อและลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ (ควรเข้าใช้งานบนอุปกรณ์ของตนเองเท่านั้น)