การใช้งาน e-Learning ครั้งแรก

การใช้งาน PLTC e-Learning ครั้งแรก

  1. เปิด Web Browser http://lms.pltc.ac.th
  2. ป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับจากวิทยาลัยฯ จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ

3. กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล และอีเมล ส่วนข้อมูลอื่น ๆ สามารถเพิ่มเติมได้ในภายหลัง และ คลิกอัพเดทประวัติส่วนตัว

4. สมัครสมาชิก e-Learning เรียบร้อยแล้ว