ลงชื่อเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi

ลงชื่อเข้าใช้เครือข่าย PLTC-Net ของวิทยาลัยฯ จะใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเหมือนกับระบบบริหารจัดการงาน (RMS)

การเข้าสู่ระบบครั้งแรก
– ชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสประจำตัวนักเรียน
– รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540