การเข้าใช้ระบบบริหารจัดการงาน (RMS) และ QR Code

การเข้าใช้ระบบบร…

การตอบโพลแบบสำรวจ

การตอบโพลแบบสำรว…

การบันทึกข้อมูลการสอนออนไลน์ในตารางสอน

การบันทึกข้อมูลก…

การส่งออกข้อมูลบันทึกหลังการสอนจากระบบ RMS

การส่งออกข้อมูลบ…

การนำ URL ใบประกาศจากประวัติการฝึกอบรมในระบบ RMS ไปใส่ใน ID-Plan

การนำ URL ใบประก…

การตรวจสอบระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน-นักศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา

การตรวจสอบระบบติ…

ระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนนักศึกษา

ระบบติดตามอุณหภู…

การตรวจสอบและการลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

การตรวจสอบและการ…

การลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

การลงชื่อปฏิบัติ…

การประเมินครูผู้สอนด้วยระบบ RMS

การประเมินครูผู้…