การตอบโพลแบบสำรวจ

การตอบโพลแบบสำรว…

การบันทึกข้อมูลการสอนออนไลน์ในตารางสอน

การบันทึกข้อมูลก…

การส่งออกข้อมูลบันทึกหลังการสอนจากระบบ RMS

การส่งออกข้อมูลบ…

การนำ URL ใบประกาศจากประวัติการฝึกอบรมในระบบ RMS ไปใส่ใน ID-Plan

การนำ URL ใบประก…

การตรวจสอบระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน-นักศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา

การตรวจสอบระบบติ…

การตรวจสอบและการลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

การตรวจสอบและการ…

การลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

การลงชื่อปฏิบัติ…

การแก้ไขรหัสผ่านของนักเรียน-นักศึกษาโดยครูที่ปรึกษา

1. เข้าสู่ระบบ R…

ลืมรหัสผ่าน/การเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบ RMS

ชื่อผู้ใช้อินเทอ…

การตั้งค่าการแจ้งเตือนจาก ระบบ RMS ไปยัง LINE Notify

การตั้งค่าการแจ้…