การตั้งเวลาด้วย Time Server

ไฟล์ตั้งค่าเวลาสำหรับ Windows ให้ Sync กับ Time Server ของวิทยาลัยฯ

  1. Download ไฟล์ pltc-time-windows.reg (คลิกขวา เลือก Save As)
  2. คลิกขวาบนไฟล์เลือก Merge