แก้ปัญหา php7

20 มีนาคม 2560 ปรับปรุงการแสดงผลของ Website www, elec ให้ใช้งานได้บน php7 ปัญหา Social Icon ที่ www.pltc.ac.th ปัญหา Event gallery ที่ elec.pltc.ac.th เพิ่ม Captcha ในการแสดงผลการเรียน

Backup และ Upgrade

18-20 มีนาคม 2560 ปรับปรุงการแสดงผลการเรียน Upgrade to Ubuntu 16.04, PHP7, ปรับปรุง Website ให้แสดงผลใน PHP7, Upgrade Mail, Enable .htaccess, Robots ที่ PDC

Backup และ update

สำรองข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์ http://www.pltc.ac.th http://noc.pltc.ac.th http://elec.pltc.ac.th  

Time Server REG

ไฟล์ตั้งค่าเวลาสำหรับ Windows ให้ Sync กับ Time Server ของวิทยาลัยฯ Download ไฟล์ pltc-time-windows Extract ไฟล์ที่ Download จะได้ pltc-time-windows.reg คลิกขวาเลือก Merge

การเปลี่ยน IP

การปรับเปลี่ยน IP 16-20 มกราคม 2560 เปลี่ยน IP Address 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 เปลี่ยน IP คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและทดสอบการใช้งาน 1 มีนาคม 2560 ยกเลิก IP Address ชุดเก่า