การเข้าใช้งาน Google Apps

  • Google Workspace for Education (G Suite for Education) เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการศึกษา ครู-บุคลากร และนักเรียน-นักศึกษาสามารถใช้งาน Google Apps เช่น Google Classroom, Docs, Sheets, Slides, Sites, Google Drive และอื่น ๆ
  • ครู-บุคลากร และนักเรียน-นักศึกษาสามารถใช้งาน Gmail ภายใต้โดเมน @pltc.ac.th
  • ครูและบุคลากรฯ ที่ไม่มีบัญชีเข้าใช้งานกรุณาสมัครตามแบบฟอร์ม
  • 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สมัครใช้บริการ Google Apps ได้ที่นี่

คำชี้แจงการเข้าใช้งานอีเมลและ Google Apps

ครู-บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สามารถเข้าใช้ดังนี้
– ชื่อผู้ใช้ : ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุล 3 ตัว เช่น phitsanulok.col@pltc.ac.th
– รหัสผ่าน : ค่าเริ่มต้น คือ หมายเลขโทรศัพท์
นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สามารถเข้าใช้ดังนี้
– ชื่อผู้ใช้ : รหัสนักเรียน-นักศึกษา เช่น 63301280001@pltc.ac.th
– รหัสผ่าน : ค่าเริ่มต้น คือ หมายเลขประจำตัวประชาชน
* เปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้เองเมื่อเข้าใช้
** ลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสยืนยันไปยังหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ที่ลงทะเบียน (ตามขั้นตอนการลืมรหัสผ่านของ Google)